Credit
-
Creative Director:Nobuhiro Hishiya
Planner:Hinako Okubo/Nodoka Samejima
Art Director:Eimi Ohara
Director&Editor : Tomokazu Saito (EPOCH)
Cinematographer:Yohei Suzuki(CRANK)
Lighting Director :Keigo Suzuki
Offline Editor:Koshiro Nakamura
Online Editor:Daisuke Endo
Colorist:Kiko Horiuchi
Production Manager:Yufu Mishiro/Sachi Hyakudomi
Producer:Hideyuki Ozaki/Masatsugu Nojima

Agency:HAKUHODO
Production : HAKUHODO PRODUCT'S
Back to Top