Clé de Peau Beauté
SMART RADIANCE MIRROR
Credit
-
Creative Director : Eri Sakai (SHISEIDO)
DCP : Maki Shoji (SHISEIDO)
Copywriter : Aya Ueki / Jackson Nochizaki (SHISEIDO)

Director : Tomokazu Saito (EPOCH)
Cinematographer : Tomotaka Hayakawa
Production Manager : Miku Isogai
Producer : Yuki Washizu (SHISEIDO)
Yusuke Sasamura / Yusuke Hino (nanou)/ Ryuji Shirakoma (TRIVAL)

Production : SHISEIDO / nanou / TRIVAL

You may also like

Back to Top