Credit
-
Director: Tomokazu Saito (EPOCH)
Assistant Director : Yoshiya Hizawa
Cinematographer : Daichi Hayashi (tokyo management)
Camera Assistant:Kenta Tanabe/Yuichi Ichikawa/Yuka Miyake
Data Manager:Chizuru Nakano
Key Grip:Takuma Yuki(fin films)
Lighting Director : Haruka Harazawa (tokyo management)
Lighting Assistant:Daichi Tokuhiro/Tomoki Yamada/Mio Ohashi/Kotone Oya/Hiroyuki Nakano
Production Designer:Ayaka Nagao
Projector Operator:Shoko Sakakibara
Choreographer : Natsuko Kinoshita
Hair&Make : Rikako Imaizumi/Mayumi Kayagi/Riko Taniguchi/Maria Inano/Hiroko Suzuki
Stylist : Mie Minagawa
Offline Editor:Ryosuke Murakami(dadab)
Online Editor:Sakurako Matsumura(IMAGICA)
Mixer:Kiyoharu Matsuzaki(IMAGICA)
Colorist:Sota Ito
Production Assistant:Yuki Saka/Ayaka Seki/Yuki Uchitani/Kana Ozaki
Production Manger : Nozomi Teshiba/Yuki Otsuka
Producer : Hiroto Hashimoto(AOI Pro)/Sen Takeuchi
Production : CHAMIRA
Back to Top