Credit
-
Creative Director : Tomoyoshi Takahashi
Director&Editor: Tomokazu Saito (EPOCH)
Cinematographer : Daichi Hayashi (tokyo management)
Lighting Director : Haruka Harazawa (tokyo management)​​​​​​​
Drone : Takanari Kawasumi / Takeharu Fujiwara​​​​​​​
Producer : Tomohiro Yamashita / Koki Aoyama
Production : ALiCE
Back to Top