Planner : Tsuyoshi Taniyama (EPOCH)
Director & Editor : Tomokazu Saito (EPOCH)
Cinematographer : Kosuke Fukudome
Lighting Director : Yozo Iwamoto (LightNix)
Hair&Make : Sawako Yuri / Sawako Hayashi (SHISEIDO)
Stylist : Akemi Muraki
Music Producer : Shosei Hoshino (MR.MUSIC)
Online Editor : Tatsuhiro Noguchi (iemoto)
Producer : Fumiko Iino
Production : EPOCH
Back to Top