Credit
-
Cast:Ayane Kinoshita(Hori Pro)/Daizo(from Ketsumeishi)

Director&Editor : Tomokazu Saito (EPOCH)
Assistant Director:Tomoki Uchida
Cinematographer : Ryosuke Komatsu
Lighting Director : Makito Kaji
Stylist:Yushi Makino
Hair&Make:Mei Ando/Yuki Kato
VFX/Online Editor : Masaaki Uchida(ichiziku)
Compositor:Kosei Nozaki/Koki Murata(ichiziku)
MA:Touya Ueno
Casting:Juri Igawa(SKALY)
Transport:Masatoshi Ishikawa
Production Manager : Hiroshi Tomiuchi / Ken Endo/Rei Hironaka/Koki Miyazawa
Creative Producer : Toshiyuki Kushiyama

Production : INFLIGHTMENT

Back to Top