Credit
-
Director&Editor: Tomokazu Saito (EPOCH)
Cinematographer : Kota Kimura
Lighting Director : Takayuki Furukawa / Takumi Yamada
Drone : Yoshiteru Suzuki
Choreographer : akane
Colorist:Yuto Onishi
Hair&Make :Hitomi Tadenuma / Reina Sasaki / Erena Tarumi / Ryota Chiba
Production Manger : Naoki Hara
Line Producer : Masataka Kanamitsu / Shun Hanawa
Producer:Yayoi Nagata
Production : koe Inc. / BIBLICK
Back to Top