Credit
-
Director&Editor : Tomokazu Saito (EPOCH)
Cinematographer : Daichi Hayashi
1st Camera Assistant : Kenta Tanabe
Lighting Director : Yuto Nakajima
1st Camera Assistant : Kazuaki Shimamura
Choreographer : air:man
Drone : Kohei Tatsutomi
Stylist : Yudai Ichinosawa / Shun Kageyama
Hair&Make : Ayano Uno / Yuka Hirata
Colorist : Yoshiyuki Nishida (C STUDIO)
Online Editor : Kiwamu Sato
Production Manger : Yoshiki Antoku (LIFE MARKET) / Minamo Kajimura (BIGSTONE)
Producer : Yosuke Yamaguchi / Miyu Suehiro / Yoriko Sugimoto (ondo)

Production : koe Inc.
Back to Top